Ý nghĩa của từ Thất cử là gì:
Thất cử nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thất cử Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thất cử mình

1

0   0

Thất cử


không trúng cử thất cử tổng thống Trái nghĩa: đắc cử
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thất cử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thất hứa Thấp điểm >>