Ý nghĩa của từ Tâm đắc là gì:
Tâm đắc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ Tâm đắc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tâm đắc mình

1

146   20

Tâm đắc


tâm đắc nghĩa là minh cảm thấy điều đó làm mình hiểu ra , thích thú hài lòng để rồi từ đó mình nhìn nhận điều đó một cách khách quan
yến - Ngày 24 tháng 2 năm 2014

2

52   39

Tâm đắc


đg. 1 Hiểu được sâu sắc, nên đã thu nhận được. Đọc quyển sách, tâm đắc nhiều điều. Điều tâm đắc nhất. 2 Hiểu lòng nhau, thích thú, thấy rất hợp v [..]
Nguồn: vdict.com

3

28   17

Tâm đắc


Khi người ta "tâm đắc" với một điều gì đó có nghĩa là người ta đã hiểu ra điều đó, thấy điều đó là đúng, đón nhận điều đó một cách hồ hởi và muốn làm theo.
Phúc - Ngày 24 tháng 8 năm 2015

4

45   36

Tâm đắc


hiểu được sâu sắc điều tâm đắc cuốn sách tâm đắc hiểu lòng nhau, thích thú và thấy rất hợp bạn tâm đắc chuy [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

45   37

Tâm đắc


Hiểu được sâu sắc, nên đã thu nhận được. | : ''Đọc quyển sách, '''tâm đắc''' nhiều điều.'' | : ''Điều '''tâm đắc''' nhất.'' | Hiểu lòng nhau, thích thú [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

35   31

Tâm đắc


đg. 1 Hiểu được sâu sắc, nên đã thu nhận được. Đọc quyển sách, tâm đắc nhiều điều. Điều tâm đắc nhất. 2 Hiểu lòng nhau, thích thú, thấy rất hợp với nhau. Một già một trẻ, mà rất tâm đắc. Chuyện trò với nhau rất tâm đắc. Bạn tâm đắc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

1   1

Tâm đắc


từ đồng nghĩa của tâm đắc là gì? Tôi rất cần biết để viết một bài luận về từ này, thks!
Dương Văn Long - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

8

5   6

Tâm đắc


tâm đắc nghĩa là minh cảm thấy điều đó làm mình hiểu ra , thích thú hài lòng
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 2 năm 2017

9

9   12

Tâm đắc


tam dac la nhung j minh hieu va neu cam nghi cua minh ra
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 8 năm 2014

10

7   11

Tâm đắc


hieu duoc sau sac
fgjiojiordi - Ngày 29 tháng 8 năm 2014

11

9   13

Tâm đắc


Tam dac la minh thich cai j do
dung - Ngày 21 tháng 8 năm 2014

12

1   7

Tâm đắc


Tâm Đắc là một người tên Tâm và một người tên Đức (gọi cách khác là Đắc) yêu nhau, hợp lại thành Tâm Đắc.
Người ẩn danh - Ngày 01 tháng 12 năm 2019

13

7   14

Tâm đắc


Tâm đắc là trong lòng rất vừa ý một việc gì đó.
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 2 năm 2016

14

7   18

Tâm đắc


To have an insight into, to see through, to penetrate the essence of (things)
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tâm đắc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tâm dược Tâm đăng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa