Ý nghĩa của từ SSL là gì:
SSL nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ SSL. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa SSL mình

1

0   0

SSL


TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: "Bảo mật tầng giao vận") trước đây là SSL (Secure Sockets Layer: "Tầng socket bảo mật") là giao thức mật mã được thiết kế [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

SSL


SSL là một trong nhiều tiêu chuẩn mã hóa được sử dụng để thực hiện các giao dịch internet an toàn. Nó được sử dụng làm cơ sở cho việc tạo ra các tầng g [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

3

0   0

SSL


(Secure Socket Layer) – Một giao thức mã hóa được sử dụng để cung cấp bảo mật giữa máy khách và máy chủ để xử lý các dữ liệu nhạy cảm
Nguồn: onehost.vn

4

0   0

SSL


Nếu truy cập trang web ngân hàng hay các trang web mua hàng trực tuyến, bạn sẽ thấy phía trước dòng địa chỉ là cụm từ “https”. Cụm từ “http” có chử “s” phía sau cho biết trang web đang hoạt động với giao thưc SSL. SSL ( Secure Socket Layer) là phương thức bảo mật thông tin gi [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

5

0   0

SSL


(Secure Socket Layer) SSL là một chế độ mã hoá mức thấp để các giao dịch trên Internet được an toàn đảm bảo. Streaming Media
Nguồn: g154.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của SSL
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Rusalka 10th asiad.png >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa