Ý nghĩa của từ Rusalka là gì:
Rusalka nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Rusalka. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Rusalka mình

1

0   0

Rusalka


Rusalka có thể là; Một nhân vật trong thần thoại Slav Bài thơ của Aleksandr Sergeyevich Pushkin Vở opera của Antonín Dvořák Vở opera của Alexandr Sergeyevich Dargomyzhsky
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Rusalka


Rusalka là vở opera 4 màn của nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák. Jaroslav Kvapil, người viết lời cho tác phẩm, đã dựa vào câu chuyện cổ tích của Karel Jar [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Rusalka


Rusalka là vở opera 4 màn của nhà soạn nhạc người Nga Alexandr Sergeyevich Dargomyzhsky. Ông đã viết lời dựa vào bài thơ cùng tên của đại văn hào Nga Aleksandr Serge [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Rusalka
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô Sao SSL >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa