Ý nghĩa của từ Rachel là gì:
Rachel nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Rachel. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Rachel mình

1

9   6

Rachel


Rachel là một cái tên nước ngoài có nguồn gốc từ Do Thái.
Tên này thường được đặt cho con gái, có ý nghĩa là con chiên thiên Chúa trong đạo Thiên Chúa, con cừu cái.
Người có tên này thường có đời sống nội tâm, khao khát cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc, luôn muốn làm việc nhóm với mọi người hòa thuận.
lucyta - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Rachel


1. Từ "Rachel" là danh từ riêng được dùng để đặt tên cho con gái tại các nước phương Tây, có cả châu Á với ý nghĩa là sự nữ tính, sự xinh đẹp.
2. Nữ Thánh Rachel là một nhân vật trong Kinh Thánh Do Thái, ngôi mộ của bà được người dân Israel bảo vệ nghiêm ngặt.
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

4   4

Rachel


Rachel (tiếng Do Thái: רחל, phát âm: Raḥel,Rāḫēl, Rāḥēl, Raḥel, có nghĩa là "cừu" là một nhân vật được mô tả trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, cô là một v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

5   6

Rachel


khe xói, mương xói ; dòng nước
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn


Thêm ý nghĩa của Rachel
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hoàng Phúc Megan >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa