Ý nghĩa của từ Portuguese là gì:
Portuguese nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Portuguese. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Portuguese mình

1

0   0

Portuguese


(thuộc) Bồ Đào Nha. | Người Bồ Đào Nha. | Tiếng Bồ Đào Nha.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Portuguese


tiếng Bồ Đào Nha
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của Portuguese
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< posit portray >>