Ý nghĩa của từ Paris Saint-Germain là gì:
Paris Saint-Germain nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Paris Saint-Germain. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Paris Saint-Germain mình

1

0   0

Paris Saint-Germain


Paris Saint-Germain là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tiền thân là câu lạc bộ đa thể thao Stade Saint-Germain, Paris Saint-Germai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Paris Saint-Germain


Paris Saint-Germain là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tiền thân là câu lạc bộ đa thể thao Stade Saint-Germain, Paris Saint-Germai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Paris Saint-Germain
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trần Lãm Giải Grand Slam quần vợt >>