Ý nghĩa của từ Giải Grand Slam quần vợt là gì:
Giải Grand Slam quần vợt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Giải Grand Slam quần vợt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giải Grand Slam quần vợt mình

1

13 Thumbs up   9 Thumbs down

Giải Grand Slam quần vợt


Giải Grand Slam quần vợt là 4 giải quần vợt danh giá nhất thế giới diễn ra hàng năm gồm: giải Úc mở rộng thường diễn ra vào nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tại thành phố Melbourne, Úc (thi đấu trên mặt sân cứng), giải Pháp mở rộng còn gọi là giải Roland-Garros thường diễn ra vào nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại Paris, Pháp (thi đấu trên mặt sân đất nện), giải Anh mở rộng còn gọi là giải Wimbledon thường diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tại Luân Đôn, Anh (thi đấu trên mặt sân cỏ) và giải Mỹ mở rộng diễn ra vào nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại thành phố New York, Hoa Kỳ (thi đấu trên mặt sân cứng)
Vũ Thanh - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Giải Grand Slam quần vợt


Trong môn quần vợt, giành được Grand Slam nghĩa là trong 1 năm dương lịch đoạt chức vô địch một trong 4 giải sau: Úc mở rộng Pháp mở rộng Wimbledon Mỹ mở rộng4 giải này do đó cũng gọi là các giải Gra [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Giải Grand Slam quần vợt


Trong môn quần vợt, giành được Grand Slam nghĩa là trong 1 năm dương lịch đoạt chức vô địch một trong 4 giải sau: Úc mở rộng Pháp mở rộng Wimbledon Mỹ mở rộng4 giải này do đó cũng gọi là các giải Gra [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Paris Saint-Germain Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa