Ý nghĩa của từ Trần Lãm là gì:
Trần Lãm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Trần Lãm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trần Lãm mình

1

0   0

Trần Lãm


Trần Lãm (陳覧) (?-967) là một nhân vật lịch sử vốn là hào trưởng, gốc Hán, chiếm đóng ở vùng Bố Hải Khẩu (Kỳ Bố Hải Khẩu) nay là khu vực thành phố [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Trần Lãm


Trần Lãm là một phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Phường có diện tích 3,31 km², dân số 14.237 người, mật độ dân số 4.301 người [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Trần Lãm


Trần Lãm có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Trần Lãm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cao Ngọc Óanh Paris Saint-Germain >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa