Ý nghĩa của từ Ngũ Long Công chúa là gì:
Ngũ Long Công chúa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ngũ Long Công chúa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngũ Long Công chúa mình

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

Ngũ Long Công chúa


Tức Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long, Xích Long và Hoàng Long: 5 công chúa con Long Vương Theo "Thuyết Đường": 5 công chúa này tu tiên ở núi Ngũ Long, có nhiều phép lạ, từng bày trận ngũ hành giúp nước Tây Phiên đánh nhau với quân nhà Đường
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

9 Thumbs up   9 Thumbs down

Ngũ Long Công chúa


Tức Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long, Xích Long và Hoàng Long: 5 công chúa con Long VươngTheo "Thuyết Đường": 5 công chúa này tu tiên ở núi Ngũ Long, có nhiều phép lạ, từng bày trận ngũ hành giúp nước [..]
Nguồn: vdict.com

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ngũ Long Công chúa


Ngủ là 5 ,long là rồng(rồng là thể hiện cho nam giới con trai của vua tức là nhà vua có 5 đứa con trai và 1 đứa con gái,còn 5 đứa con gái thì gọi là ngũ quỷ chứ không phải ngủ long,còn 5 đứa con trai là ngũ hổ bình tây) nên có thể ngủ long công chúa là 5 trai 1 gái chứ chưa chắc là 5 đứa con gái,nó không hợp lý lắm
Trần nghĩa phát - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

<< Ngũ Liễu tiên sinh Ngũ Sắc chi bút >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa