Ý nghĩa của từ Nan y là gì:
Nan y nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nan y Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nan y mình

1

0   0

Nan y


(bệnh) khó chữa khỏi (thường do chưa tìm ra cách chữa) mắc bệnh nan y lao phổi là một trong tứ chứng nan y thời trước Động từ so bì [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Nan y
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nao nức Nam trung >>