Ý nghĩa của từ Nam trung là gì:
Nam trung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nam trung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nam trung mình

1

0   0

Nam trung


giọng nam ở giữa nam cao và nam trầm.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Nam trung


Nam Trung có thể là:
  • Xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình.
  • Xã Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương
  • Xã Nam Trung huyện Nam Đàn, Nghệ An
  • Xã Nam Tru [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Nam trung


Nam Trung là một khu vực địa lý cổ xưa với cương vực bao gồm các địa danh hiện đại ngày nay như Vân Nam, Quý Châu, và miền nam Tứ Xuyên ở khu vực miền na [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Nam trung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nan y Nam trầm >>