Ý nghĩa của từ Nam trầm là gì:
Nam trầm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nam trầm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nam trầm mình

1

0   0

Nam trầm


giọng nam ở âm khu thấp, thường ấm và khoẻ giọng nam trầm
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Nam trầm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nam trung Nam sài h >>