Ý nghĩa của từ Mai Thúc Loan là gì:
Mai Thúc Loan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Mai Thúc Loan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mai Thúc Loan mình

1

0   0

Mai Thúc Loan


Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 8.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Mai Thúc Loan


(. Quí hợi 723)Anh hùng dân tộc chống cuộc đô hộ nhà Đường, tự lập xưng đế. Vì tướng mạo ông đen sạm, nên đương thời gọi là Mai Hắc đế. Người x [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Mai Thúc Loan


( - Quí hợi 723) Anh hùng dân tộc chống cuộc đô hộ nhà Đường, tự lập xưng đế. Vì tướng mạo ông đen sạm, nên đương thời gọi là Mai Hắc đế. Người xã Mai Phụ, huyện Thiên Lộc, phường Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh Năm Nhâm tuất 722, ông cùng con là Mai Thúc Huy dấy binh khở [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Mai Thúc Loan


Mai Hắc Đế (chữ Hán: 梅黑帝; ?–722), tên thật là Mai Thúc Loan (梅叔鸞) hoặc Mai Huyền Thành (梅玄成) là vua nước Việt Nam, anh hùng dân tộc, người lãnh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Mai Thúc Loan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ma-coong Mai dịch >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa