Ý nghĩa của từ Mai dịch là gì:
Mai dịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Mai dịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mai dịch mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mai dịch


Quán trọ, nơi đưa đón sứ giả. | Ngày xưa ở các dịch trạm người ta thường trồng Mai, nên gọi là Mai dịch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mai dịch


Quán trọ, nơi đưa đón sứ giảNgày xưa ở các dịch trạm người ta thường trồng Mai, nên gọi là Mai dịch
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mai dịch


Quán trọ, nơi đưa đón sứ giả Ngày xưa ở các dịch trạm người ta thường trồng Mai, nên gọi là Mai dịch
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mai dịch


Mai Dịch là một phường thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Mai Dịch có diện tích 2.08 km², dân số năm 1999 là 20634 người, mật độ dân số đạt 9920 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Mai dịch


,theo tôi, từ "MAI" nghĩa là việc CHÔN (dấu, chôn cất) một vật gì đó (kể cả vật đó là thi hài người chết / MAI TÁNG) còn "DỊCH" hàm nghĩa để chỉ một công việc (ví dụ trong DỊCH VỤ, PHỤC DỊCH...). Vậy MAI DỊCH (phải chăng) là nơi người ta chuyên sống bằng nghề) làm DỊCH VỤ CHÔN CẤT NGƯỜI CHẾT
Hữu Như - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

<< Mai Thúc Loan Mai huynh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa