Ý nghĩa của từ Mô-đun là gì:
Mô-đun nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Mô-đun. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mô-đun mình

1

76   45

Mô-đun


là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học nghề có năng lực thực hành trọn vẹn một công việc của một nghề 76/2006/QH11
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

18   13

Mô-đun


Mô đun là 1 đơn vị được cấu thành trong một tổng thể, có chức năng nhiệm vụ riêng hoặc có sự liên hệ với các mô đun khác nhằm mục đích hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của tổng thể.
Nguyễn Văn Lợi - Ngày 03 tháng 11 năm 2016

3

2   0

Mô-đun


Mô đun là 1 đơn vị được cấu thành trong một tổng thể, có chức năng nhiệm vụ riêng hoặc có sự liên hệ với các mô đun khác nhằm mục đích hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của tổng thể.
Nguyễn Văn Lợi (Ngày 03 tháng 11 năm 2016)
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

1   0

Mô-đun


Mô đun là lắp ghép theo kiểu người máy siêu nhân mà trong đó nhiều hệ thống hoàn chỉnh nhỏ nhỏ ghép lại thành hệ thống hoàn chỉnh to to, và khi hệ thống to tách ra nó vẫn có thể họạt động độc lập như một hệ thống hoàn chỉnh nhưng nhỏ nhỏ
Họ và tên - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

5

23   33

Mô-đun


là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học ngh [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn


Thêm ý nghĩa của Mô-đun
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Môi trường mạng Mô hình DPSIR >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa