Ý nghĩa của từ Loc là gì:
Loc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Loc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Loc mình

1

0   0

Loc


từ không dấu của từ lộc có nghĩa:
1. chồi lá non ,
2. theo quan niệm xưa: thuộc về trời hay các đấng thiêng liêng ban cho. Ví dụ: hưởng lộc, ban lộc
3. Đây là tên thường đặt cho các bé trai ở Việt Nam mang nghĩa: đứa con là lộc trời ban cho và sau này con sẽ có nhiều phúc lộc
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Loc


Loc viết đầy đủ dấu là:
+ Lóc: tên một loài cá nước ngọt. Cá lóc hay còn gọi là cá quả.
+ Lọc: tách riêng ra.
+ Lốc: bão to
+ Lộc: lương bổng, ân huệ được bề trên ban cho
chồi non, lá non.
kieuoanh292 - Ngày 12 tháng 8 năm 2013

3

0   0

Loc


Letter of credit, letter of compliance (USCG)
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của Loc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Huong Ánh Dương >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa