Ý nghĩa của từ Khái tính là gì:
Khái tính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Khái tính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khái tính mình

1

6   3

Khái tính


có tính không muốn, không chịu nhờ vả, phiền luỵ ai người rất khái tính
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Khái tính


Là ám chỉ người không dễ tính ở một khía cạnh chuẩn mực riêng của họ. Ví dụ: Anh này ăn uống rất khái tính, nghĩa là anh ta có yêu cầu cao hơn về gu ăn uống của mình.
Nguyễn Khánh - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Khái tính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kĩ năng Khái quát hoá >>