Ý nghĩa của từ IRC là gì:
IRC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ IRC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa IRC mình

1

0   0

IRC


''Viết tắt''. Internet Relay Chat (trò chuyện tiếp lại qua mạng). | ''Viết tắt''. International Rubber Conference (Hội nghị Cao su Quốc tế). | ''Viết tắt''. International [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

IRC


Là chữ viết tắt của "Internet Relay Chat". Đây là một chương trình độc lập nơi mà bạn có thể tham gia vào các kênh chat.
Nguồn: vncold.vn

3

0   0

IRC


IRC là chữ viết tắt từ cụm từ Internet Relay Chat trong tiếng Anh. IRC là một dạng liên lạc cấp tốc qua mạng Internet. Nó được thiết kế với mục đích chính [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

IRC


IRC có thể viết tắt cho:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

IRC


Là chữ viết tắt của "Internet Relay Chat". Đây là một chương tŕnh độc lập nơi mà bạn có thể tham gia vào các kênh chat.
Nguồn: vitinhhtl.com

6

0   0

IRC


IRC là một giao thức internet được xây dựng trên 20 năm, sử dụng cho các hội thoại trực tuyến bằng văn bản (chat hoặc tin nhắn nhanh). Có nhiều mạng IRC - mạ [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

7

0   2

IRC


(Internet Tán gẫu trên Internet – một chương trình Relay Chat cho phép bạn hội thoại với mọi người trên toàn thế giới bằng cách gõ và nhận các thông điệp tr [..]
Nguồn: g154.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của IRC
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bye IM >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa