Ý nghĩa của từ Hoài Thương là gì:
Hoài Thương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Hoài Thương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hoài Thương mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Hoài Thương


Hoài có nghĩ là trở lại, quay lại, Thương có nghĩa là thương sót thương cảm, những người mang tiên Hoài Thương thường nói về những ký ức tốt đẹp khi ba mẹ mang thai con
Hoài Thương - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

2

26 Thumbs up   23 Thumbs down

Hoài Thương


Đây là tên phổ biến thường đặt cho các bé gái ở Việt nam:
Hoài: hoài niệm,
Thương: đau đớn, xót xa, thương cảm
Tên Hoài Thương ý muốn gọi nhớ về một hoài niệm về những kí úc quan trọng của bố mẹ
thanhthanh - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

3

7 Thumbs up   5 Thumbs down

Hoài Thương


Hoài là hoài niệm,hoài bão
Thương là yêu thương
Hoài Thương là sau bao nhiêu hoài bão của cuộc đời vẫn sẽ yêu thương bằng tất cả những gì mình có
Thương - 00:00:00 UTC 6 tháng 9, 2018

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Hoài Thương


hoai thuong the hien cho con nguoi nhe nhang hien lanh ,than thien de men
thuog - 00:00:00 UTC 18 tháng 2, 2017

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Hoài Thương


Hoài Thương là luôn được mọi người yêu thương
Hoài Thương - 00:00:00 UTC 21 tháng 4, 2020

<< Minh Kiệt Duy Anh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa