Ý nghĩa của từ Hành hoa là gì:
Hành hoa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hành hoa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành hoa mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành hoa


hành củ nhỏ, dùng làm gia vị và làm thuốc.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Hành hung Hành dinh >>