Ý nghĩa của từ Hành hung là gì:
Hành hung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hành hung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành hung mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành hung


làm những điều thô bạo, xâm phạm một cách trái phép đến người khác, như đánh đập, phá phách, v.v. can tội hành hung người thi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành hung


Hành hung về mặt bạo lực, hoặc tinh thần, có thể gọi khác là bạo hành, hành hung tinh thần mang nghĩa nặng nề, ảnh hưởng tâm sinh lý nghiêm trọng, có thể bị tố cáo.
Dũng - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022
<< Hành khiển Hành hoa >>