Ý nghĩa của từ Hành hung là gì:
Hành hung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hành hung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành hung mình

1

4   0

Hành hung


làm những điều thô bạo, xâm phạm một cách trái phép đến người khác, như đánh đập, phá phách, v.v. can tội hành hung người thi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Hành hung


Hành hung về mặt bạo lực, hoặc tinh thần, có thể gọi khác là bạo hành, hành hung tinh thần mang nghĩa nặng nề, ảnh hưởng tâm sinh lý nghiêm trọng, có thể bị tố cáo.
Dũng - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Hành hung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hành khiển Hành hoa >>