Ý nghĩa của từ Chơi đẹp là gì:
Chơi đẹp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chơi đẹp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chơi đẹp mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Chơi đẹp


(Khẩu ngữ) (cách xử sự) sẵn sàng chịu nhận phần thiệt về mình để đem lại lợi ích hoặc sự hài lòng cho người khác. Trái nghĩa: chơi xấu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Chơi đẹp


Chơi đẹp là có cách cư xử,hành động đẹp để phần thiệt cho bạn thân để vừa lòng người khác.Suy ra chơi đẹp trong học tập được truyền dạy nhiều và được kêu gọi phải chơi đẹp.Nhưng người chơi đẹp thường được mọi người gọi là ngu ngốc vì nó chẳng có lợi ích gì trong cuộc sống không có khái niệm chơi đẹp mà chỉ có khái niệm cao thấp.
Vô danh - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022
<< Chơi đểu Chơi xấu >>