Ý nghĩa của từ Chân Cường là gì:
Chân Cường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chân Cường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân Cường mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Chân Cường


Một xã thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Chân Cường


(xã) h. Quỳ Hợp, t. Nghệ An
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Chân Cường


(xã) h. Quỳ Hợp, t. Nghệ An
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

<< Chánh Phú Hoà Chân Mộng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa