Ý nghĩa của từ Chân Cường là gì:
Chân Cường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chân Cường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân Cường mình

1

2   2

Chân Cường


Một xã thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

Chân Cường


(xã) h. Quỳ Hợp, t. Nghệ An
Nguồn: vdict.com

3

0   2

Chân Cường


(xã) h. Quỳ Hợp, t. Nghệ An
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Chân Cường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chánh Phú Hoà Chân Mộng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa