Ý nghĩa của từ Chân Mộng là gì:
Chân Mộng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Chân Mộng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân Mộng mình

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Chân Mộng


Một xã thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Chân Mộng


(xã) h. Đoan Hùng, t. Phú Thọ
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Chân Mộng


Chân Mộng là một xã thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Xã Chân Mộng có diện tích 9,81 km², dân số năm 1999 là 3129 người, mật độ dân số đạt 319 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Chân Mộng


(xã) h. Đoan Hùng, t. Phú Thọ
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2 Thumbs up   8 Thumbs down

Chân Mộng


Ý chỉ giấc mơ đích thực, được công nhận xứng đáng hơn bao giấc mộng khác. Theo nghĩa tiêu cực hàm chứa, những mong ước khó thành hiện thực, thường là những người không kiên định tới cùng nên rơi vào cảnh khốn khó. Để rồi trở thành kiểu người họ thực sự không muốn.
Hùng - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< Chân Cường Châu Bính >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa