Ý nghĩa của từ Cùi dìa là gì:
Cùi dìa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Cùi dìa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cùi dìa mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Cùi dìa


Thìa, cùi dìa là từ Pháp Việt, gốc tiếng Pháp được Việt hoá. Tương tự như ghi đông, gác đờ bu (tay lái, chắn bùn...)
Mr. Thắng - 00:00:00 UTC 18 tháng 5, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cùi dìa


(Từ cũ, Khẩu ngữ) thìa.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cùi dìa


Muỗng hoặc thìa (muỗng nhỏ), muôi (muỗng lớn) là một dụng cụ gồm có hai phần: một phần lõm và bè ra, có thể hình tròn hoặc là trái xoan, gắn chặt vào một cán cầm. Tác dụng chủ yếu của thìa là xúc thức [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Cùi tay Cù rù >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa