Ý nghĩa của từ Cùi dìa là gì:
Cùi dìa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Cùi dìa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cùi dìa mình

1

2   0

Cùi dìa


Thìa, cùi dìa là từ Pháp Việt, gốc tiếng Pháp được Việt hoá. Tương tự như ghi đông, gác đờ bu (tay lái, chắn bùn...)
Mr. Thắng - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

2

0   0

Cùi dìa


(Từ cũ, Khẩu ngữ) thìa.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Cùi dìa


Muỗng hoặc thìa (muỗng nhỏ), muôi (muỗng lớn) là một dụng cụ gồm có hai phần: một phần lõm và bè ra, có thể hình tròn hoặc là trái xoan, gắn chặt vào m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Cùi dìa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cùi tay Cù rù >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa