Ý nghĩa của từ Cùi tay là gì:
Cùi tay nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cùi tay Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cùi tay mình

1

0   0

Cùi tay


phần nhọn ở khuỷu tay khi tay co lại huých cùi tay vào lưng bạn Đồng nghĩa: cùi chỏ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cùi tay
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cùm kẹp Cùi dìa >>