Ý nghĩa của từ Cù rù là gì:
Cù rù nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cù rù Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cù rù mình

1

0   0

Cù rù


có dáng co ro, thiếu linh lợi, thiếu hoạt bát dáng điệu cù rù ngồi cù rù cả ngày ở nhà Đồng nghĩa: củ rủ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cù rù
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cùi dìa Cùi,Gùi >>