Ý nghĩa của từ Cô giáo là gì:
Cô giáo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Cô giáo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô giáo mình

1

25 Thumbs up   11 Thumbs down

Cô giáo


Cô giáo là người hi sinh vì chúng ta, dù không phải ngguowif nhà nhưng cô yêu thương ta như con ruột
Cô giáo - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

2

11 Thumbs up   4 Thumbs down

Cô giáo


người phụ nữ làm nghề dạy học cô giáo chủ nhiệm
Nguồn: tratu.soha.vn

3

10 Thumbs up   5 Thumbs down

Cô giáo


Giáo viên là người giảng dạy, giáo dục cho học viên, lên kế hoạch, tiến hành các tiết dạy học, thực hành và phát triển các khóa học nằm trong chương trình giảng dạy của nhà trường đồng thời cũng là ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   9 Thumbs down

Cô giáo


ācariyānī (nữ)
Nguồn: phathoc.net

<< Cô liêu Cô bác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa