Ý nghĩa của từ Cô liêu là gì:
Cô liêu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cô liêu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô liêu mình

1

6   5

Cô liêu


(Văn chương) lẻ loi và hoang vắng buồn cô liêu "Nắng xuống, trời lên sâu chót vót, Sông dài, trời rộng, bến cô [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Cô liêu


Đây là từ rộng nghĩa chỉ khoảng không gian tĩnh lặng hoang vắng nhưng khiến người đọc phải suy nghĩ phải liên tưởng đến một vấn đề có liên quan.ví dụ
Sông dài trời rộng bến cô liêu
Hay
Cô liêu là trường học của thiên tài
...
khoanguyên - Ngày 12 tháng 5 năm 2017

Thêm ý nghĩa của Cô liêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô mình Cô giáo >>