Ý nghĩa của từ Cô bác là gì:
Cô bác nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cô bác Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô bác mình

1

0   0

Cô bác


từ dùng để gọi thân mật những người cao tuổi coi như cùng một thế hệ với cha mẹ mình (nói khái quát) cảm ơn sự giú [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cô bác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô giáo Cô-đê-in,Codeine >>