Ý nghĩa của từ Bugaku là gì:
Bugaku nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bugaku Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bugaku mình

1

0   0

Bugaku


một hình thức cổ xưa của lễ nhạc cung đình du nhập từ Trung Quốc đời Đường.
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của Bugaku
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Transaction id Chika renga >>