Ý nghĩa của từ Bảo toàn là gì:
Bảo toàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Bảo toàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo toàn mình

1

84   35

Bảo toàn


giữ cho tồn tại nguyên vẹn, không để mất mát, tổn thất bảo toàn lực lượng bảo toàn danh dự định luật bảo toàn và chuy [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

54   28

Bảo toàn


giữ gìn cho nguyên vẹn như ban đầu
Katelyn - Ngày 18 tháng 11 năm 2015

3

0   0

Bảo toàn


giữ cho tồn tại nguyên vẹn, không để mất mát, tổn thất bảo toàn lực lượng bảo toàn danh dự định luật bảo toàn
Thảo m - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

4

5   12

Bảo toàn


Giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyển, mất mát. Bảo toàn lực lượng. Bảo toàn danh dự. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng!!!!!!
linh - Ngày 06 tháng 11 năm 2017

5

3   10

Bảo toàn


Bảo Toàn là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Xã Bảo Toàn có diện tích 66,81 km², dân số năm 1999 là 2.635 người., mật [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3   11

Bảo toàn


Một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

2   10

Bảo toàn


(xã) h. Bảo Lạc, t. Cao Bằng
Nguồn: vdict.com

8

2   10

Bảo toàn


(xã) h. Bảo Lạc, t. Cao Bằng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Bảo toàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bảo trọng Bảo mệnh,Bảo mạng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa