Ý nghĩa của từ ABC là gì:
ABC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ABC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ABC mình

1

52   23

ABC


1. Đang quan hệ, ngủ với nhau. Từ “Abc” được bắt nguồn từ một tiểu phẩm hài trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Đến bây giờ đã được sự dụng rộng rãi và phổ biến.2. Bị khùng, dở hơi, vớ vẩn. Có hẳn một bài hát như thế này: "ABC dắt dê đi ỉa Dê ko ỉa dắt dê về c [..]
Nguồn: tudienlong.com

2

21   13

ABC


Bảng chữ cái. | Khái niệm cơ sở, cơ sở, i tờ. | Bảng chỉ đường theo ABC. | Công ty Truyền thông Mỹ. | Tập đoàn Truyền thông Úc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

11   10

ABC


(xem Activity Based Costing)
Nguồn: vietforward.com

4

11   11

ABC


ABC có những nghĩa:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

11   12

ABC


ABC là một trình khách BitTorrent và là phần mềm tự do, mã nguồn của ABC là mã mở dựa trên mã nguồn của phần mềm BitTornado. ABC hỗ trợ hệ thống hàng đợi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ABC
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abalone abdomen >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa