Ý nghĩa của từ 爸爸 là gì:
爸爸 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 爸爸 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 爸爸 mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

爸爸


Cha, ba, bố.
Nguồn: vi.wiktionary.org




<< giáo sư >>