Ý nghĩa của từ 我 là gì:
我 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 我 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 我 mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down


Tôi, ta, tao. | : 我很想爱他 — Tôi rất muốn yêu anh ấy
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< 爸爸 tiếng Trung Quốc >>