Ý nghĩa của từ ỉm là gì:
ỉm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ỉm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ỉm mình

1

1   0

ỉm


đg. Không nói đến, có ý muốn trầm đi : ỉm câu chuyện.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ỉm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ỉm": . am AM ám [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

ỉm


Không nói đến, có ý muốn trầm đi. | : '''''Ỉm''' câu chuyện.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

ỉm


đg. Không nói đến, có ý muốn trầm đi : ỉm câu chuyện.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ỉm


giấu đi, không để lộ ra, không cho ai biết, khiến cho người ta tưởng là không có chuyện gì xảy ra ỉm thư ỉm đơn khiếu nại ỉm c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ỉm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ệp ỏm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa