Ý nghĩa của từ ảo não là gì:
ảo não nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ảo não. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo não mình

1

9 Thumbs up   6 Thumbs down

ảo não


buồn thảm, não nuột bộ mặt ảo não thở dài ảo não
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   8 Thumbs down

ảo não


tt. Như áo não: Một giọng hát ảo não xen vào tiếng gió (NgCgHoan).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   10 Thumbs down

ảo não


Như áo não. | : ''Một giọng hát '''ảo não''' xen vào tiếng gió (Nguyễn Công Hoan)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   12 Thumbs down

ảo não


tt. Như áo não: Một giọng hát ảo não xen vào tiếng gió (NgCgHoan).
Nguồn: vdict.com

<< ảo giác ảo tưởng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa