Ý nghĩa của từ ảo giác là gì:
ảo giác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ảo giác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo giác mình

1

1   0

ảo giác


Cảm giác sai lầm khiến không thấy được đúng sự thật. | : ''Người mắc bệnh tâm thần thường có những '''ảo giác'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ảo giác


dt. (H. ảo: không thực; giác: thấy được) Cảm giác sai lầm khiến không thấy được đúng sự thật: Người mắc bệnh tâm thần thường có những ảo giác.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ảo giác


dt. (H. ảo: không thực; giác: thấy được) Cảm giác sai lầm khiến không thấy được đúng sự thật: Người mắc bệnh tâm thần thường có những ảo giác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ảo giác


Ảo giác hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó là sự nhận thức mà không hề có tác nhân kích thích.Hiểu theo nghĩa cụ thể và chính xác hơn, ảo giác là sự nhận [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

ảo giác


tri giác không chính xác đối với sự vật khách quan do một nguyên nhân nào đó gây ra (như chiếc đũa đặt vào [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

3   5

ảo giác


là từ cái không có thật mà mình tự nghĩ ra ví dụ như mình đang ngồi bỗng dưng mình nghĩ có con ma đang đứng sau lưng mình nó đang bay bay nó thả đồng năm trăm cho mình nó biểu mình lấy đi thấy vậy cũng nhét vô túi cho đến khi tỉnh dậy thì không có.
serayuol123@gmai.com - Ngày 19 tháng 12 năm 2016

Thêm ý nghĩa của ảo giác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ải quan ảo não >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa