Ý nghĩa của từ ảo mộng là gì:
ảo mộng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ảo mộng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo mộng mình

1

4   1

ảo mộng


(Văn chương) giấc mơ thấy những điều huyền ảo; thường dùng để ví cuộc đời với những cái thực mà như hư, cuối cùng chẳng c&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   1

ảo mộng


d. Điều ước muốn viển vông, không thực tế. Nuôi ảo mộng. Ảo mộng ngông cuồng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   3

ảo mộng


Điều ước muốn viển vông, không thực tế. | : ''Nuôi '''ảo mộng'''.'' | : '''''Ảo mộng''' ngông cuồng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

ảo mộng


d. Điều ước muốn viển vông, không thực tế. Nuôi ảo mộng. Ảo mộng ngông cuồng.
Nguồn: vdict.com

5

0   0

ảo mộng


Ảo là những thứ không có thật,mộng là những mơ mộng mong muốn...Ảo mộng là những thứ viển vông,không có thật
Thản - Ngày 11 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của ảo mộng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< récépissé réceptacle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa