Ý nghĩa của từ ưu tú là gì:
ưu tú nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ưu tú. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ưu tú mình

1

19   6

ưu tú


(người) có năng lực và phẩm chất tốt đẹp, được đánh giá cao hơn cả nhà giáo ưu tú một chiến sĩ cách mạng ưu t&ua [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   9

ưu tú


giỏi, xuất sắc, giỏi nhất | : ''Ở công ty này, cô Sang là nhân viên '''ưu tú''' đối với cả ông chủ lẫn đa số những khách hàng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   6

ưu tú


Ưu tú là: sự kết hợp giữa hai chữ "ưu" và "tú"
Đoàn Công Minh - Ngày 20 tháng 1 năm 2017

Thêm ý nghĩa của ưu tú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 部落格 掌上 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa