Ý nghĩa của từ ướt át là gì:
ướt át nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ướt át. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ướt át mình

1

2   2

ướt át


Ướt nhiều, gây cảm giác khó chịu. | : ''Trời mưa, nhà dột, đồ đạc '''ướt át''' cả.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   2

ướt át


tt ướt nhiều, gây cảm giác khó chịu: Trời mưa, nhà dột, đồ đạc ướt át cả.
Nguồn: vdict.com

3

0   1

ướt át


tt ướt nhiều, gây cảm giác khó chịu: Trời mưa, nhà dột, đồ đạc ướt át cả.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

ướt át


ướt nhiều, gây cảm giác khó chịu (nói khái quát) đường sá ướt át người ướt át mồ hôi Trái nghĩa: kh& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ướt át
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ướt ướt đẫm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa