Ý nghĩa của từ điểm tâm là gì:
điểm tâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ điểm tâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa điểm tâm mình

1

11   1

điểm tâm


ăn lót dạ (lối nói lịch sự) bữa điểm tâm đồ điểm tâm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   3

điểm tâm


Bữa ăn sáng hay còn gọi là bữa sáng, bữa lót dạ hay bữa điểm tâm là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sáng sau khi thức dậy với thực đơn t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

7   6

điểm tâm


Bữa ăn sáng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   9

điểm tâm


pātarāsa (nam)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của điểm tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khôi ngô bậy bạ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa