Ý nghĩa của từ đàn tràng là gì:
đàn tràng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ đàn tràng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đàn tràng mình

1

1   0

đàn tràng


Đàn làm lễ giải oan.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

đàn tràng


Đàn làm lễ giải oan. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "đàn tràng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "đàn tràng": . An Tràng An Trung An Trường
Nguồn: vdict.com

3

0   0

đàn tràng


đàn dựng lên để làm lễ Phật (thường làm lễ giải oan) lập đàn tràng giải oan
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

đàn tràng


Hệ thống gồm bệ thờ, mái che, chiếu trải. Có thể cúng Phật, Thánh hay Thần tùy tôn giáo. Mang tính sự vụ, không bền vững. Cúng xong dọn đi.
Nghĩa béo - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

5

0   1

đàn tràng


Đàn làm lễ giải oan
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của đàn tràng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< em rể ghe chài >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa