Ý nghĩa của từ Đối sách là gì:
Đối sách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đối sách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đối sách mình

1

3   1

Đối sách


cách thức, biện pháp để đối phó bàn bạc để đưa ra những đối sách hợp lí nhất
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   0

Đối sách


Đối sách là sách lược đối phó với kẻ địch.
Ví dụ: Kế vườn không nhà trống là đối sách (sách lược đối phó) của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi đối đầu với quân Nguyên Mông
Phạm Huynh Đạt - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

3

2   1

Đối sách


Đối sách có nghĩa là phòng chống tái phát sinh
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 4 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Đối sách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đối phương Đối sánh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa