Ý nghĩa của từ Đẹp đẽ là gì:
Đẹp đẽ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đẹp đẽ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đẹp đẽ mình

1

1   0

Đẹp đẽ


Ý chỉ một điều gì đó đẹp quá, đẹp ơi là đẹp, đẹp đến mức xiêu lòng luôn đó nha. Chồi ôi ta nói nó đẹp khủng khiếp luôn đó mấy má. Ha ha hi hi hô hô mắc cười ghê á mí bạn ơi.Há há há há há há
Nguyễn Tấn Minh - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

2

3   4

Đẹp đẽ


đẹp (nói khái quát) nhà cửa đẹp đẽ nói những lời đẹp đẽ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đẹp đẽ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đẹp đôi Đẹt >>