Ý nghĩa của từ Đảm đang là gì:
Đảm đang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đảm đang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đảm đang mình

1

11   3

Đảm đang


(Từ cũ) như đảm đương (thường nói về người phụ nữ) đảm đang mọi việc trong gia đình Tính từ (người phụ nữ) giỏi giang trong công vi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   3

Đảm đang


giỏi việc nhà luôn giúp mọi người làm công việc,...
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

7   2

Đảm đang


Đảm đang(tương tự đảm đương) là khái niệm để chỉ phẩm chất của người phụ nữ giỏi việc nhà; người đàn bà gánh vác giỏi công việc trong gia đình, thường là lo toan việc nhà, việc gia đình.
Lương Thuý Hoàn - Ngày 17 tháng 2 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Đảm đang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đảm trách Đảng kì >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa