Ý nghĩa của từ Đại trà là gì:
Đại trà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đại trà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại trà mình

1

108 Thumbs up   17 Thumbs down

Đại trà


Đối với hiện nay , đại trà ám chỉ những người có mang sắc đẹp giống nhau đến phát chán. Hiện nay cũng có 1 số người có mang nét sắc đẹp này
Điên hỉu bik - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

2

29 Thumbs up   87 Thumbs down

Đại trà


(trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch) trên diện tích rộng, với quy mô lớn trồng ngô đại trà nuôi cá đại trà rộng khắp, trên quy mô lớ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đại triều,Đại trào Đại tràng >>