Ý nghĩa của từ Đại trà là gì:
Đại trà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đại trà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại trà mình

1

29 Thumbs up   90 Thumbs down

Đại trà


(trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch) trên diện tích rộng, với quy mô lớn trồng ngô đại trà nuôi cá đại trà rộng khắp, trên quy mô lớ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đại triều,Đại trào Đại tràng >>