Ý nghĩa của từ Đại trà là gì:
Đại trà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đại trà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại trà mình

1

88   15

Đại trà


Đối với hiện nay , đại trà ám chỉ những người có mang sắc đẹp giống nhau đến phát chán. Hiện nay cũng có 1 số người có mang nét sắc đẹp này
Điên hỉu bik - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

2

26   85

Đại trà


(trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch) trên diện tích rộng, với quy mô lớn trồng ngô đại trà nuôi cá đại trà rộng khắp, [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đại trà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đại triều,Đại trào Đại tràng >>