Ý nghĩa của từ Đại thần là gì:
Đại thần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đại thần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đại thần mình

1

4   1

Đại thần


(Từ cũ) quan to trong triều Nguyễn Trãi là một đại thần triều Lê
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Đại thần


đại thần (nam thần,người đàn ông quyền lực và có ngoài hình soái ca)
văn dung - Ngày 23 tháng 10 năm 2019

3

3   5

Đại thần


mahāmatta (nam), mahāmacca (nam), rājamahāmatta (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của Đại thần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đại thánh Đại thể >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa