Ý nghĩa của từ Đôn hậu là gì:
Đôn hậu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đôn hậu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đôn hậu mình

1

46   15

Đôn hậu


hiền từ và nhân hậu nụ cười đôn hậu vẻ mặt đôn hậu Đồng nghĩa: hiền hậu, hồn hậu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đôn hậu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đôm đốp Đôn quân >>